MENU

Als bouwkundig bureau gespecialiseerd in BIM, helpen wij u virtueel bouwen. Het totale gebouw optimaal modelleren en visualiseren, vanaf de eerste schetsen tot en met de realisatie en het beheer. Only BIM deelt kennis en biedt flexibiliteit en kwaliteit. Wij helpen u met behoud van uw identiteit. Dat is waar ons onafhankelijke innovatieve bureau only BIM voor staat. Zo nemen wij uw zorg uit handen!

app-development

BIM is Virtueel bouwen

BIM is de afkorting van Building Information Modeling. BIM is een eenduidige manier van samenwerking aan een model van het bouwwerk. Zo bouwen alle partijen aan hetzelfde computermodel van het virtuele gebouw. Dit resulteert in een 3D model van het gebouw dat alle informatie bevat om te kunnen bouwen. Deze manier van werken in BIM voorkomt fouten en biedt betere informatie tijdens het proces. Dit is efficiënt en kostenbesparend. Bouwen met BIM is goedkoper en sneller.

app-development

BIM is meer dan 3D

BIM begint met een goed 3D model, maar BIM is meer. Met een BIM worden bijvoorbeeld calculaties gemaakt en planningen op elkaar afgestemd. Ook kunnen energie berekeningen worden gemaakt met een BIM. We spreken in dat geval van 4D, 5D, 6D of zelfs nD BIM. Internationaal worden veelal de volgende BIM dimensies gehanteerd: • 4D – voor de tijd/Planning • 5D – voor de kosten/Calculatie • 6D – voor de duurzaamheid/Energie berekening • 7D – voor de exploitatie/Facility management

app-development

BIM en Level of Detail (LOD)

Afhankelijk van de fase waarin het bouwproces zich bevindt en afhankelijk van het doel waarvoor het model gebruikt wordt, bevat het BIM meer of minder informatie. Om duidelijk te maken welke informatie het model bevat, hanteren wij de internationale definitie voor het detailniveau van het model, ‘Level Of Detail’ of ‘Level of Development’ (LOD). Op hoofdlijnen zijn de LOD’s als volgt toe te passen op ontwerpfasen volgens de standaardtaakbeschrijving (DNR-STB). • Initiatief/Haalbaarheid (IH) – LOD 100 • Structuurontwerp (SO) – LOD 150 • Voorontwerp (VO) – LOD 200 • Definitief Ontwerp (DO) – LOD 300 • Technisch Ontwerp (TO) – LOD 300 (plus) • Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) – LOD 350/LOD 400 • Gebruik/Exploitatie (EX) – LOD 500

app-development

Clash detection van BIM modellen

In de praktijk bestaat het BIM niet uit één 3D model maar uit meerdere modellen die tezamen het BIM vormen. Zo onderscheiden wij drie hoofdmodellen; het bouwkundige model, het model met de constructie en het model met de installaties. Daarnaast zijn er modellen van de verschillende toeleveranciers zoals de kozijnen leverancier en de prefabbeton leverancier, dit zijn de zogenaamde aspectmodellen. De verschillende modellen moeten op elkaar passen en gecontroleerd worden op onvolkomenheden. Hiervoor worden Clash Detections uitgevoerd. Een Clash Detection kan handmatig worden uitgevoerd of met speciale software zoals Navisworks en Solibri. De clash detection is een belangrijke taak van de BIM manager.

app-development

Sneller werken met BIM bibliotheken

Om snel te kunnen modelleren is het belangrijk standaardproducten en oplossingen in een bibliotheek beschikbaar te hebben. Een bibliotheek bestaat uit 3D objecten, veelal families genoemd. Families bevatten relevante eigenschappen van het object. Zo kunnen bijvoorbeeld eigenschappen als modelnummer, draagkracht, isolatiewaarde en brandwerendheid als kenmerk worden opgenomen.

app-development

BIM standaarden, basisafspraken en IFC uitwisseling

Virtueel bouwen doe je niet alleen, om elkaar te kunnen begrijpen is het belangrijk dat dezelfde taal gesproken wordt. Daarom maken wij gebruik van open standaarden, de BIM norm van het Rijksvastgoedbedrijf en de BIM basisafspraken die veertien partijen uit de bouw hebben gemaakt over de levering van informatie en de structuur van informatiemodellen, gebaseerd op praktijkervaringen. Modellen worden uitgewisseld via het bestandsformaat IFC (Industry Foundation Classes). IFC is een open standaard die beheerd wordt door BuildingSMART.

app-development

BIM en digitaal meten bestaande bouw

Bij uitbreiding van transformaties is het belangrijk te weten wat de exacte maatvoering van het bestaande gebouw is. BIM vraagt om een maatvast 3D model van het bestaande gebouw. Hiervoor zijn 3D meettechnieken beschikbaar. 3D scannen is populair. Bij 3D scannen wordt een gebouw digitaal ingemeten met een Laserscanner. Het resultaat is een bestand met miljarden meetpunten, een zogenaamde puntenwolk of pointcloud. Met behulp van deze pointcloud wordt een maatvast 3D model van het gebouw gemaakt. Deze techniek wordt scan-to-BIM genoemd.

app-development

BIM en beheer- en exploitatie

Met een meerdimensionaal model op LOD 500 niveau, heeft u inzicht in het daadwerkelijke gebouwde. Het BIM is de basis voor het digitale gebouwdossier. Hoeveelheden en gebruik van materialen zijn per locatie beschikbaar. Een belangrijke basis voor onderhoudswerkzaamheden. Zo houdt u grip op uw kosten en kunt u uw keuzes optimaliseren. Dit komt de veiligheid, levensduur en financiën op lange termijn ten goede. U bent in staat duurzaam te beheren.

app-development

BIM als basis voor serious gaming

Het 3D model kan omgezet worden naar een virtuel reality omgeving. Met de virtuel reality omgevingen kunnen oplossingen gemaakt worden met software uit de game industrie. Serious gaming biedt de basis voor bijvoorbeeld een woningconfigurator of een virtuele toer door het gebouw met een 3D bril. De gebruiker krijgt hiermee een realistisch beeld van hetgeen hij gaat aanschaffen. Dit bevordert het verkoop of verhuur traject.