MENU

Omgevingsvergunning en bestemmingsplannen

De Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) integreert vergunningen, ontheffingen en meldingen tot één omgevingsvergunning. Doel is een eenvoudigere en snellere vergunningverlening en een betere dienstverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en milieu.